Τι σημαίνουν τα παρακάτω εικονίδια;

Βασικά: Ορισμένες θύρες, υποδοχές σύνδεσης, καλώδια και προσαρμογείς, είναι μονόδρομη σύνδεση/κατεύθυνσης σήματος. Άλλοι ακολουθούν και τις δύο κατευθύνσεις. Όπου λοιπόν Uni= Μονόδρομη (->) και όπου Bi-Αμφίδρομη (<=>) λειτουργία.

What do the ICONS mean?

 

Εικονίδια πάνω στα πακέτα

Ποια κατεύθυνση; Σχετικά με το Uni- and Bi-Directional?

Τι σημαίνουν τα βέλη στη συσκευασία μας;

Υποδεικνύουν εάν ο προσαρμογέας, το καλώδιο ή η θύρα μπορούν να στείλουν το σήμα και στις δύο κατευθύνσεις. Εάν το σήμα μπορεί να περάσει και από τις δύο κατευθύνσεις, δεν έχει σημασία ποιο άκρο συνδέετε την υποδοχή. O προσαρμογέας, το καλώδιο ή η θύρα είναι αμφίδρομη, εάν χρειάζεται μετατροπή σήματος, για παράδειγμα, μετατρέψτε ένα σήμα DisplayPort™ σε HDMI™ σήμα.

Oρισμένοι προσαρμογείς, καλώδια ή θύρες, περιέχουν ένα τσιπ ή επεξεργαστή που αποκωδικοποιεί ενεργά το σήμα εισόδου σε άλλο σήμα εξόδου. Αυτό είναι ως επί το πλείστον Μονόδρομο -> (Unidericional). Έτσι, για παράδειγμα, το σήμα DisplayPort™ μπορεί να μετατραπεί σε σήμα HDMI™ αλλά όχι διαφορετικά. Αυτό απαιτεί μια άλλη διαδικασία μετατροπής.

Icons on our packaging

 

Παράδειγμα 1

Το CAC-1088: Αυτός ο προσαρμογέας μετατρέπει ένα σήμα DisplayPort™ σε σήμα HDMI™. Μέσα στη μονάδα υπάρχει ένα τσιπ υλικού που μετατρέπει ενεργά το σήμα DisplayPort™ σε σήμα HDMI™. Το υλικό μέσα μπορεί να μετατρέψει μόνο σε μονόδρομη (One Way) -> UNI-Directional κατεύθυνση. Ορισμένοι προσαρμογείς χρειάζονται δε και εξωτερική τροφοδοσία. Άλλοι το λαμβάνουν μέσω της ίδιας της σύνδεσης στην θύρα.

Example 1

 

Παράδειγμα 2

Το καλώδιο CAC-1391: HDMI 2.0 UHD Ενεργό - Οπτικής Ίνας HDR 4K 60Hz M/M 50m. Αυτό το καλώδιο διαθέτει ένα ενσωματωμένο κύκλωμα ενίσχυσης που τροφοδοτείται μόνο από τις θύρες HDMI, επιτρέποντάς σας να συνδέετε τις συσκευές σας με δυνατότητα HDMI σε απόσταση έως και 50 μέτρων χωρίς απώλεια σήματος. Μέσα στο «βύσμα πηγής» (βλέπε Source) υπάρχει ένα υλικό/επεξεργαστής που μετατρέπει το ψηφιακό σήμα σε οπτικό σήμα. Στο άλλο άκρο το οπτικό σήμα μετατρέπεται ξανά σε ψηφιακό σήμα. Το πλεονέκτημα του AOC (Active Optical Cable) καλωδίου είναι η απόσταση και η ταχύτητα, χωρίς απώλεια δεδομένων.

Example 2

 

Παράδειγμα 3

Τα βασικά καλώδια (επέκτασης) λειτουργούν και με τους δύο τρόπους. Δεν υπάρχει ενσωματωμένο επιπλέον υλικό/επεξεργαστής. Είναι κατασκευασμένα απλώς για τη μεταφορά απλών δεδομένων και δεν αλλάζουν ή μετατρέπουν το σήμα. Σε αυτό το παράδειγμα δείχνουμε το καλώδιο CAC-1535 USB 3.1 Type-C σε Type-C 10Gbps PD 60W M/M 5m και το CAC-2068 DisplayPort 1.4 HBR3 Cable M/M 2m, καλώδια.

Example 3

 

Παράδειγμα 4

The CAC-1404: USB 3.2 GEN1 Active Repeater Cable 5m 28AWG. Αυτό το καλώδιο διαθέτει ένα ενσωματωμένο ενισχυτικό κύκλωμα που τροφοδοτείται με εξωτερική τροφοδοσία μέσω πηγής τροφοδοσίας USB, επιτρέποντάς σας να συνδέετε τις συσκευές USB-A σε αποστάσεις έως 5 μέτρα χωρίς απώλεια σήματος. Μέσα στις μονάδες "Active Repeater", υπάρχει ένα υλικό/επεξεργαστής που ενισχύει το αναλογικό σήμα. Χωρίς απώλεια Ταχύτητας Μεταφοράς Δεδομένων. Το CAC-1404 υποστηρίζει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Gbps σε όλο το μήκος του καλωδίου.

Example 4

 

Παραδείγματα εμφάνισης συμβόλων στις συσκευασίες

Αριστερά:
Το σήμα HDMI μετατράπηκε σε θύρα USB-C
Δεξιά:
HDMI σε HDMI - Ευθύγραμμο σήμα χωρίς μετατροπή.
Box Examples
* Πηγή στοιχείων: Club 3D