ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», με διακριτικό τίτλο «Videotooth», που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής, επί της οδού Χαλκοκονδύλη 30, ΤΚ 16326, με ΑΦΜ 047451336 (εφεξής καλούμενη ως «Εταιρεία»), διαχειρίζεται την ιστοσελίδα https://videotooth.com/(εφεξής καλούμενη ως «ιστοσελίδα»), η οποία διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν ως έχουν, χωρίς τη δυνατότητα τροποποίησής τους από τους χρήστες. Η είσοδος στην παρούσα ιστοσελίδα και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Ως χρήστης της ιστοσελίδας, θεωρείται ο κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας, αλλά και ο κάθε πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας.

1.Παραγγελία/Αγορά

Πριν από την οριστική υποβολή της παραγγελίας, συνοψίζονται μέσω ειδικής καρτέλας όλοι οι όροι που αφορούν την εκάστοτε παραγγελία σας (είδος προϊόντος, ποσότητα, χαρακτηριστικά, εγγύηση, τιμή, τρόπος/χρόνος αποστολής, τρόπος πληρωμής, τύπος παραστατικού, κλπ.) και στη συνέχεια δηλώνετε (επιλέγοντας το σχετικό checkbox) ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Με την καταχώρηση της παραγγελίας σας  θα λάβετε αυτοματοποιημένη απάντηση που θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας, ενώ κατά την εξέλιξη της παραγγελίας σας ενδέχεται να λάβετε αυτοματοποιημένα emails, τα οποία θα σας ενημερώνουν σχετικά με την πρόοδο της παραγγελίας. Εναλλακτικά, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας  σας.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία της παραγγελίας σας είτε τηλεφωνικά (τηλ.: 210 9963194) είτε μέσω email orders@videotooth.com, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην παρούσα ιστοσελίδα, είτε μέσω του προσωπικού λογαριασμού σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

2.Πληρωμή

Η Εταιρεία δέχεται τους κατωτέρω τρόπους πληρωμής:

α)Πληρωμή με Χρεωστική ή Πιστωτική Κάρτα

β)Πληρωμή με τραπεζική κατάθεση μέσω IRIS στους κατωτέρω  τραπεζικούς λογαριασμούς

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΒΑΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

GR1801100890000008910041402

VIVA WALLET

GR4270100000000489739412927

Μόλις πραγματοποιήσετε την κατάθεση σας, στείλτε μας το αντίγραφο της απόδειξης στο email orders@videotooth.com, αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας σας, ώστε να γίνει εύκολα και γρήγορα η ταυτοποίησή της. Η δρομολόγηση της παραγγελίας θα πραγματοποιηθεί μετά την ταυτοποίηση της πληρωμής.

3.Παράδοση

3.1 Τόπος Παράδοσης

Ο πελάτης μπορεί να παραλάβει την παραγγελία του, είτε στην έδρα του φυσικού καταστήματος της Εταιρείας, είτε στον τόπο παράδοσης που θα ορίσει ο ίδιος.

Στην περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, παραλαβή από το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας (χωρίς έξοδα αποστολής), θα λάβει ηλεκτρονική ενημέρωση για τον εκτιμώμενο χρόνο παραλαβής της παραγγελίας του. Ο πελάτης υποχρεούται να παραλάβει την παραγγελία του εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης, ενώ με το πέρας αυτού του διαστήματος η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να υπαναχωρήσει από την πώληση. Κατά την παραλαβή της παραγγελίας, ο πελάτης οφείλει να επιδείξει το κωδικό παραγγελίας και την ειδοποίηση για την παραλαβή, καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο). Αν ο πελάτης επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την παραλαβή της παραγγελίας του, τότε το τρίτο εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο θα πρέπει να έχει μαζί του ειδική εξουσιοδότηση προς παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας νόμιμα θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομική ή άλλη Αρχή καθώς και επίσημο έγγραφο απαραίτητο για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ). Με την παραλαβή των προϊόντων, ο πελάτης υπογράφει ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του.

Στην περίπτωση που η παραγγελία αποστέλλεται στον τόπο που έχει επιλέξει ο πελάτης, το προϊόν παραδίδεται σε μεταφορική εταιρεία-courier και τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας και του τόπου αποστολής που έχει επιλέξει ο πελάτης. Ο πελάτης ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει και επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του. Εάν ο πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν μετά από τη λήψη της ειδοποίησης προς αποστολή και παρά τη σχετική ειδοποίηση από τον μεταφορέα, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση.

3.2 Χρόνος Παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων, προσδιορίζεται στην παραγγελία ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους και επιβεβαιώνεται από την Εταιρεία στην αποδοχή της παραγγελίας. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση επιβεβαιώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε  λόγους ανωτέρας βίας όπως απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών/μεταφοράς/παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις, φυσικές καταστροφές κλπ. Εάν τα εν λόγω περιστατικά ανωτέρας βίας διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο πελάτης θεωρεί ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η Εταιρεία υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

4.Επιστροφές- Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ως καταναλωτής, έχετε δικαίωμα να επιστρέψετε το/τα προϊόν/τα που έχε αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα (δικαίωμα υπαναχώρησης) της Εταιρείας, χωρίς να χρειάζεται να αναφέρετε το λόγο, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής του προϊόντος που παραγγείλατε. Σε περίπτωση που παραγγείλετε περισσότερα του ενός προϊόντα, με μια παραγγελία και αυτά παραδοθούν σε εσάς χωριστά, η προθεσμία ξεκινά από τον χρόνο παραλαβής του τελευταίου προϊόντος.

β) Επίδειξη/Αποστολή του πρωτότυπου παραστατικού αγοράς (απόδειξη λιανικής) επί του οποίου αποτυπώνονται τα στοιχεία σας.

γ) Προηγούμενη εξόφληση κάθε ποσού που επιβαρύνθηκε η  Εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σε εσάς, καθώς και των εξόδων αποστολής για την επιστροφή του.

δ) Αποστολή του εντύπου της Δήλωσης Υπαναχώρησης μαζί με το προϊόν που επιθυμείτε να επιστρέψετε, στο φυσικό κατάστημα της Εταιρείας, στην οδό Χαλκοκονδύλη 30, ΤΚ 16346, Ηλιούπολη Αττικής.

ε) Επιστροφή του προϊόντος στο φυσικό κατάστημα της Εταιρείας, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Κατόπιν παραλαβής της Δήλωσης Υπαναχώρησης και του επιστρεφόμενου προϊόντος, η Εταιρεία δεσμεύεται να σας επιστρέψει το τίμημα που εισέπραξε, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Ωστόσο, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που α) το τίμημα του προϊόντος έχει καταβληθεί στο φυσικό κατάστημα της Εταιρείας β) η πώληση δεν έγινε εξ αποστάσεως, αλλά στο φυσικό κατάστημα, γ) το προϊόν δεν είναι κατάλληλο προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. ακουστικά, handsfree, κλπ.) ή για λόγους υγιεινής, δ) συντρέχει κάποια από τις νόμιμες εξαιρέσεις του δικαιώματος υπαναχώρησης, ε) πρόκειται για ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα στα οποία υπάρχει έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.

5.Ακύρωση Παραγγελίας

Μπορείτε να ακυρώσετε μια παραγγελία σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, επικοινωνώντας μαζί μας είτε στο email orders@videotooth.com είτε στο τηλέφωνο 210 99 63 194. Στην περίπτωση που έχετε ήδη προχωρήσει σε εξόφληση της παραγγελίας σας και η παραγγελία σας δεν έχει δοθεί στη μεταφορική εταιρεία, τότε θα σας επιστρέψουμε άμεσα την χρηματική αξία που αντιστοιχεί, με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την συναλλαγή σας (πχ. πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, κλπ.). Στην περίπτωση που η παραγγελία σας έχει δοθεί στη μεταφορική εταιρεία, τότε η επιστροφή της χρηματικής αξίας της ακυρωθείσας παραγγελίας, θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την συναλλαγή σας (πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, κλπ.), μόλις τα προϊόντα επιστραφούν στην Εταιρεία.

 

6.Ελαττωματικά Προϊόντα

6.1. Ευθύνη Πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

Σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που αγοράσατε από την Εταιρεία, ή έλλειψης των συνομολογημένων ιδιοτήτων (για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως στους όρους πώλησης), μπορείτε α) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας ή την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες β) να ζητήσετε την μείωση του τιμήματος και γ) να υπαναχωρήσετε, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία ή αν εν γνώσει σας προμηθευτήκατε προϊόντα τα οποία έχουν ελαττώματα, ή έχουν επισκευασθεί.

Για αγορές που πραγματοποιείτε ως καταναλωτής (με απόδειξη λιανικής πώλησης) οι ανωτέρω αξιώσεις παραγράφονται εντός διετίας από την πώληση του προϊόντος σε εσάς (νόμιμη εγγύηση). Συμπληρωματικά, μπορείτε ως καταναλωτής να αξιοποιήσετε τις επιλογές που σας παρέχει η εμπορική εγγύηση του προμηθευτή (βλ. άρθρο 6.2).

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα, στο email support@videotooth.com. Εφόσον δηλώστε ένα προϊόν ως ελαττωματικό, η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς για τη διάγνωση του εν λόγω προϊόντος ως ελαττωματικού, από τους αρμόδιους τεχνικούς. Η Εταιρεία υποχρεούται σε αποζημίωση, μόνο αν το ελάττωμα προκλήθηκε από υπαιτιότητά της.

6.2. Ευθύνη και Εγγύηση Προμηθευτή

Τα καινούρια προϊόντα με μακρά διάρκεια ζωής, συνοδεύονται από την έγγραφη εγγύηση (εμπορική εγγύηση) του κατασκευαστή τους, ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή της επιχείρησης που εμφανίζεται ως κατασκευαστής (εφεξής καλούμενος ως «Προμηθευτής»). Η διάρκεια της εμπορικής εγγύησης καθορίζεται από τον κάθε Προμηθευτή ανάλογα με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος η. Συνεπώς, θα πρέπει να ελέγξετε στην περιγραφή του προϊόντος το χρόνο εγγύησης που παρέχει ο κάθε Προμηθευτής. Για πληροφορίες σχετικά με την εμπορική εγγύηση του προϊόντος που αγοράσατε , μπορείτε να ανατρέξτε και στη συσκευασία του προϊόντος. Η εμπορική εγγύηση ισχύει για αγορές καταναλωτών (με απόδειξη λιανικής) αλλά και επαγγελματιών (με τιμολόγιο). Οι βασικοί όροι της εμπορικής εγγύησης είναι οι ακόλουθοι:

α) Ο Προμηθευτής οφείλει να σας παρέχει γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή του. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκεια της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της.

β) Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο Προμηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ιδίων χαρακτηριστικών και ποιότητας, ή εφόσον δεν επισκευάζεται να ζητήσετε υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, μπορείτε να ζητήσετε την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. Η παράβαση των υποχρεώσεων του Προμηθευτή δεν θίγει το κύρος της εγγύησης.

γ) ο Προμηθευτής οφείλει να σας εξασφαλίζει τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή των προϊόντων για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια της ζωής τους.

7. Διανοητική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, των υπηρεσιών των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελεί την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από την ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία  περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Ομοίως, η επωνυμία, οι εικόνες, τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται και παραπέμπουν στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιώντας το εμπορικό σήμα ή τα προϊόντα της, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας και προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή και έκθεσή τους στην παρούσα ιστοσελίδα, δε συνεπάγεται σε καμία περίπτωση τη μεταβίβαση, την εκχώρηση άδειας ή  τη χορήγηση του δικαιώματος για τη χρήση τους.

8. Υποχρεώσεις Χρηστών

Ως χρήστες της ιστοσελίδας, υποχρεούστε να σέβεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και τα χρηστά ήθη και όλους τους κανόνες που προβλέπονται από την ελληνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης των κατωτέρω υποχρεώσεων οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Εταιρεία για κάθε τυχόν ζημία, από την παραβίαση αυτή.

 Ειδικότερα, οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας υποχρεούστε:

  • Να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενό της με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων (ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα), να μην προσβάλλεται η προσωπικότητα ούτε να παραβιάζεται η ιδιωτικότητά τους και σε κάθε περίπτωση να μην είναι  αντίθετη με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
  • Να μην παραπλανήσετε οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας και να μην καταστρέψετε με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της.
  • Να μην εγκαταστήσετε, προωθήσετε ή/και διαθέσετε περιεχόμενο που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού.

9. Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), το Ν. 4624/2019 καθώς και τις Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην παρούσα ιστοσελίδα.

10. Πολιτική Cookies

Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, ενδέχεται να συλλέγονται ορισμένες  απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητά της, όπως είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP), το είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στην παρούσα ιστοσελίδα, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies.

11. Αποποίηση Ευθύνης

Η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα, ώστε η παρούσα ιστοσελίδα να αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον περιήγησης για εσάς, παρέχοντάς σας έγκυρη, αξιόπιστη και επίκαιρη πληροφόρηση. Ωστόσο, ως χρήστες παραμένετε πλήρως υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της ορθότητας του περιεχομένου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για πληροφορίες παρέχονται από εμάς ή από κάποιον τρίτο. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δε δεσμεύεται και δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κίνδυνο ή ζημία  (θετική/αποθετική) που ενδεχομένως υποστείτε από τη χρήση του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο,την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποία παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων. Ως εκ τούτου για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τη χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθύνεταικατευθείαν στιςαντίστοιχες ιστοσελίδες, που φέρουν και τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι στον πελάτη από την πώληση προϊόντων τρίτων πωλητών. Σε περίπτωση διαφοράς ή αξίωσης σχετικά με οποιαδήποτε παραγγελία ή αγορά, μεταξύ του πελάτη και του τρίτου πωλητή ή αλλού τρίτου, ο πελάτης απαλλάσσει την Εταιρεία, τους εργαζόμενους και τα διοικητικά στελέχη της, από όλες τις αξιώσεις, ζημίες ή απαιτήσεις κάθε είδους, που μπορεί να προκύψουν σχετικά με την εν λόγω διαφορά ή αξίωση. Ο πελάτης φέρει την πλήρη ευθύνη από τη χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται απέναντι στους πελάτες για οποιεσδήποτε επακόλουθες, συμπτωματικές, άμεσες, έμμεσες, ειδικές, ή άλλες ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημίων για απώλεια επιχειρηματικών κερδών, διακοπή εργασιών, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών, ή άλλη οικονομική απώλεια) που προκύπτουν από την αγορά/χρήση/αδυναμία χρήσης  των προϊόντων, καθώς και για το περιεχόμενο, οποιαδήποτε καθυστέρηση ή την αδυναμία χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, είτε βασίζονται σε σύμβαση, αδικοπραξία, αμέλεια, αντικειμενική ευθύνη ή άλλο, ακόμα και αν, η Εταιρεία έχει ενημερωθεί για πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στην προμήθεια που έλαβε από τον τρίτο πωλητή σε σχέση με την αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Πληροφορίες όπως στοιχεία τιμολόγησης του πελάτη ή αποστολής της παραγγελίας, που είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης της Εταιρείας, αλλά του τρίτου πωλητή. Ο πελάτης συμφωνεί ότι οι περιορισμοί της ευθύνης που αναφέρεται στους παρόντες Όρους, αποτελούν ουσιώδη όρο της συμφωνίας ανάμεσα στην Εταιρεία και στον πελάτη.

12. Επίλυση Διαφορών

Σε περίπτωση που ανακύψει κάποια διαφορά με χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας, η Εταιρεία θα επιδιώξει να συνδιαλλαγεί μαζί του, ώστε να την επιλύσει φιλικά. Για την εξωδικαστική διευθέτηση καταναλωτικών διαφορών, ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994).Για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution (σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015), οι πελάτες που διαμένουν στην ΕΕ, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς τους.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης των διαφορών, αρμόδια ορίζονται τα  καθ' ύλη δικαστήρια της Αθήνας.

13. Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και ανά πάσα στιγμή τους παρόντες Όρους Χρήσης, στο πλαίσιο της  συμμόρφωσής της με τη νομοθεσία, της αναβάθμισης των λειτουργιών της ιστοσελίδας και της βελτιστοποίησης των υπηρεσιών της.

Τελευταία Αναθεώρηση: Απρίλιος 2023