Αν για κάποιο λόγο δεν μείνατε ικανοποιημένοι με το προϊόν που αγοράσατε έχετε το δικαίωμα επιστροφής, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που υπάρχουν στην σχετική ενότητα της ιστοσελίδας μας, και παραθέτουμε ακολούθως:

 

Επιστροφές- Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ως καταναλωτής, έχετε δικαίωμα να επιστρέψετε το/τα προϊόν/τα που έχε αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα (δικαίωμα υπαναχώρησης) της Εταιρείας, χωρίς να χρειάζεται να αναφέρετε το λόγο, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής του προϊόντος που παραγγείλατε. Σε περίπτωση που παραγγείλετε περισσότερα του ενός προϊόντα, με μια παραγγελία και αυτά παραδοθούν σε εσάς χωριστά, η προθεσμία ξεκινά από τον χρόνο παραλαβής του τελευταίου προϊόντος.

β) Επίδειξη/Αποστολή του πρωτότυπου παραστατικού αγοράς (απόδειξη λιανικής) επί του οποίου αποτυπώνονται τα στοιχεία σας.

γ) Προηγούμενη εξόφληση κάθε ποσού που επιβαρύνθηκε η  Εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σε εσάς, καθώς και των εξόδων αποστολής για την επιστροφή του.

δ) Αποστολή του εντύπου της Δήλωσης Υπαναχώρησης μαζί με το προϊόν που επιθυμείτε να επιστρέψετε, στο φυσικό κατάστημα της Εταιρείας, στην οδό Χαλκοκονδύλη 30, ΤΚ 16346, Ηλιούπολη Αττικής.

ε) Επιστροφή του προϊόντος στο φυσικό κατάστημα της Εταιρείας, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Κατόπιν παραλαβής της Δήλωσης Υπαναχώρησης και του επιστρεφόμενου προϊόντος, η Εταιρεία δεσμεύεται να σας επιστρέψει το τίμημα που εισέπραξε, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Ωστόσο, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που α) το τίμημα του προϊόντος έχει καταβληθεί στο φυσικό κατάστημα της Εταιρείας β) η πώληση δεν έγινε εξ αποστάσεως, αλλά στο φυσικό κατάστημα, γ) το προϊόν δεν είναι κατάλληλο προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. ακουστικά, handsfree, κλπ.) ή για λόγους υγιεινής, δ) συντρέχει κάποια από τις νόμιμες εξαιρέσεις του δικαιώματος υπαναχώρησης, ε) πρόκειται για ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα στα οποία υπάρχει έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.

 

Ακύρωση Παραγγελίας

Μπορείτε να ακυρώσετε μια παραγγελία σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, επικοινωνώντας μαζί μας είτε στο email orders@videotooth.com είτε στο τηλέφωνο 210 99 63 194. Στην περίπτωση που έχετε ήδη προχωρήσει σε εξόφληση της παραγγελίας σας και η παραγγελία σας δεν έχει δοθεί στη μεταφορική εταιρεία, τότε θα σας επιστρέψουμε άμεσα την χρηματική αξία που αντιστοιχεί, με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την συναλλαγή σας (πχ. πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, κλπ.). Στην περίπτωση που η παραγγελία σας έχει δοθεί στη μεταφορική εταιρεία, τότε η επιστροφή της χρηματικής αξίας της ακυρωθείσας παραγγελίας, θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την συναλλαγή σας (πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, κλπ.), μόλις τα προϊόντα επιστραφούν στην Εταιρεία.