Όλα τα προϊόντα του καταστήματός μας, φέρουν τις αντίστοιχες εγγυήσεις των κατασκευαστών. Για να καλύπτεστε από την εγγύηση, πρέπει να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα βάσει των οδηγιών των κατασκευαστών και να ακολουθείται πιστά τις οδηγίες καλής λειτουργίας. Ανατρέξτε στα έντυπα που αφορούν τις εγγυήσεις, τα οποία βρίσκονται μέσα στις συσκευασίες.

Να φυλάτε τις αποδείξεις και τιμολόγια αγοράς, καθώς και τις συσκευασίες των προϊόντων μέχρι το τέλος της κάλυψης της εγγύησης. Ειδικά για τα προϊόντα που δεν φέρουν πάνω τους Σειριακό Αριθμό Αναγνώρισης (Serial Number), η ταυτοποίηση του προϊόντος για την κάλυψη εγγύησης θα γίνεται με την απόδειξης αγοράς και την συσκευασίας του.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας μας και στην παράγραφο 6.2. Ευθύνη και Εγγύηση Προμηθευτή.

Όλα τα προϊόντα της Club 3D συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση

Τα προϊόντα της Clicktronic φέρουν 2ετή εγγύηση

Τα προϊόντα της Focusrite έρχονται με 3 χρόνια εγγύηση κατασκευαστή.

Η εταιρία Lightware παρέχει 3ετή εγγύηση στα προϊόντα της

Τα προϊόντα της Lumantek συνοδεύονται από 1 έτος εγγύηση

Όλα τα προϊόντα της Radial καλύπτονται από 2ετή εγγύηση

Τα προϊόντα της Roland καλύπτονται από εγγύηση 1 έτους

Η Sommer Cable παρέχει εγγύηση από 2 έως 5 έτη ανάλογα με το προϊόν

Τα προϊόντα Theatrixx συνοδεύονται από 5ετή εγγύηση κατασκευαστή

Τα προϊόντα της DSAN καλύπτονται από εγγύηση 1 έτους

Τα προϊόντα της Lynx Technik AG καλύπτονται από εγγύηση 3 ετών